เล่มเดียวครบถ้วนทั้ง กริยา 3 ช่อง TWO WORDS VERB PREPOSITION ARTICLE สำนวนภาษาอังกฤษ

กริยา 3 ช่อง และ TWO WORDS VERBPREPOSITION ARTICLE รวมถึง สำนวนภาษาอังกฤษ นั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการพูด หรือการเขียน รวมถึงในการสอบในชั้นการศึกษาระดับต่างๆ การสอบเข้าเรียนต่อ การสอบเข้าทำงานทั้งภาครัฐ และเอกชน


หากใช้งานไม่ถูกต้อง ย่อมสื่อความหมายที่ผิดๆ ออกไป นำมาซึ่งความเสียหายทั้งต่อตนเอง และผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเรียนการสอบ อาจทำให้สอบตก สอบไม่ผ่าน ได้คะแนนไม่ดี

 

เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน เพื่อที่นักเรียน นักศึกษา จะมีความแม่นยำในการใช้กริยา 3 ช่อง ,  Preposition , Article สำนวนภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เพื่อจะได้คะแนนดีๆ สำหรับการสอบ และการเข้าเรียนต่อ

 

ทางสำนักพิมพ์ คณาจารย์ผู้มีประสบการณ์มายาวนาน จึงจัดทำหนังสือคู่มือเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อสร้างความพริ้ม ความเก่ง และความชำนาญทางด้านภาษาอังกฤษ ให้เกิดขึ้น


เสริมสร้างความชำนาญทางด้านภาษาอังกฤษ เอาไว้อย่างครบถ้วนในเล่มเดียว

 

สารบัญ

1.มาเก่งกริยา 3 ช่อง กันได้ไม่ยาก 
บทที่ 1 มาทำความเข้าใจสิ่งที่เป็นพื้นฐานของ กริยากันก่อน
บทที่2 ทำความเข้าใจกริยา 3 ช่อง
บทที่ 3 ใช้กริยาวลีได้ถูกต้อง Phrasal verb
บทที่ 4 สุภาษิต (proverb) ที่ใช้บ่อย
บทที่ 5 สำนวน (idiom) ที่ใช้บ่อย
บทที่ 6 รวมแบบฝึกหัดเพิ่มความเก่ง 
2.มาเป็นเซียน TWO WORDS VERBPREPOSITION ARTICLE และสำนวน ภาษาอังกฤษ กันเถอะ
บทนำ มาทำ Pre-test กันก่อน
บทที่ 1 ทำความเข้าใจ Preposition ที่ว่ายาก ให้เป็นเรื่องง่ายๆ
บทที่ 2 การนำ Prepositions ไปใช้งานให้เหมาะสม
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
บทที่ 3 การใช้งาน Determiner และ Article
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

 

จุดเด่นสินค้า

เป็นหนังสือที่สร้างความน่าสนใจในเรื่องของความคุ้มค่า เพราะรวมเรื่องอันเป็นพื้นฐาน แต่มีความสำคัญที่เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ ซึ่งมีหลากหลานเรื่อง มารวมไว้ในเล่มเดียว