Best Dict II พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับ ครอบคลุมทุกคำศัพท์

สานต่อความสำเร็จของ  Best Dict 1 ตามความต้องการของผู้อ่าน ที่เรียกร้องให้มีการจัดทำ  Best Dict 2  ดังนั้นพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับครอบคลุมทุกคำศัพท์ หรือทุกหมวด เล่มนี้ จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นพจนานุกรมที่สมบูรณ์ในตัวเอง 

 

สามารถนำไปใช้งานได้ตามความเหมาะสมของสถานะการณ์ ไม่ว่าเปิดใช้อย่างเร่งด่วน ใช้ในห้องเรียน ใช้ร่วมกับทบทวนการเรียนการสอบ ซึ่งเชื่อแน่ว่า แทบจะไม่มีคำศัพท์คำใดที่จะค้นหาไม่พบ  

 

หนังสือเล่มนี้เป็นพจนานุกรมที่ผ่านการวิเคราะห์และเรียบเรียงมาแล้วว่า เป็นคำที่ถูกใช้งานบ่อยที่สุด

 

สารบัญ

Number (จำนวน) 
Ordinal Numbers (ลำดับที่) 
Shape (รูปทรงเรขาคณิต) 
Color (สี) 
Day (วัน) 
Month (เดือน) 
Year & Asterism Year (ปีและปีนักษัตร) 
Zodiac (ราศี) 
Important Days (วันสำคัญต่างๆ) 
Time (เวลา) 
Week (สัปดาห์) 
Direction (ทิศทาง) 
Season & Weather (ฤดูกาลและสภาพอากาศ) 
Nature (ธรรมชาติ) 
Body (ร่างกาย)
Family & Relatives (ครอบครัวและญาติ) 
Mood & Emotion (อารมณ์และความรู้สึก) 
 

จุดเด่นสินค้า

เปิดใช้งาน หรือเปิดค้นหาคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว และง่าย เพราะมีการจัดเรียง รวมรวมเอาไว้อย่างเป็นลำดับ เป็นหมวดหมู่ และครบถ้วน โดยเฉพาะคำที่ต้องใช้บ่อย