Quick Matching: First 200 Words (หนังสือภาพจับคู่ศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 200 คำ)

Quick Matching: First 200 Words หนังสือภาพจับคู่ศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 200 คำ สื่อการสอนเพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน หนังสือภาพสีสันสวยงาม วาดด้วยเทคนิคสีน้ำที่อ่อนละมุน พร้อมเกมจับคู่ภาพกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับเด็กๆ ปฐมวัย ตั้งแต่เนอสเซอรี่จนถึงอนุบาล 

 

เหมาะมากสำหรับ 
- พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
- คุณครูสอนระดับปฐมวัย

 

สื่อการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ-ไทย จับคู่ภาพระบายสีน้ำสวยงาม

 

สารบัญ : สัตว์ ยานพาหนะ สิ่งของในบ้าน อาหาร ธรรมชาติ ร่างกาย สีสัน เครือญาติ คำตรงข้าม อารมณ์ ตัวเลข

 

จุดเด่นสินค้า : ภาพสวย เทคนิคระบายสีน้ำ คำศัพท์ครบถ้วนสำหรับชีวิตประจำวันของเด็กเล็ก