Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Dec 24, 2018

โจทย์ออกสอบบ่อยที่สุด O - NET ม.3

การสอบเรียนต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีการสอบครั้งสำคัญคือการสอบ O-NET  นั้น ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในชีวิตนักเรียนชั้น ม.3 มีนักเรียนมากมายที่ไม่ประสบความสำเร็จ คะแนน O-NET  ไม่ถึงเกณฑ์ 


ดังนั้นการเตรียมตัวเอาอย่างรอบด้าน หลายๆ วิถีทาง โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือสอบโอเน็ตให้ได้คะแนนสูง จึงเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนต้องใช้ความตั้งใจและความพยายามอย่างมาก 

 

การเรียนในห้อง การเรียนพิเศษ การกวดวิชา อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้ได้คะแนนสูง การทดลองทำแนวข้อสอบโอเน็ตในหนังสือรวมแนวข้อสอบเล่มนี้ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ ครบถ้วนทุกวิชาที่ต้องใช้สอบโอเน็ต โดยการวิเคราะห์และอ้างอิงจากข้อสอบจริงในการสอบปีที่ผ่านๆ มาจึงเป็นสิ่งที่สามารถทำให้สอบได้คะแนนสูง อย่างที่นักเรียนทุกคนมั่นใจได้   

 

จึงสามารถซื้อมาใช้งานเพื่อสร้างโอกาสให้การสอบให้กับตนเอง หรือผู้ปกครองสามารถซื้อให้บุตรหลาน เพื่อให้เขาสามารถสอบเข้าเรียนต่อได้ตามความหวังของเขาเอง รวมถึงความหวังของพ่อแม่ผู้ปกครอง 

 

หนังสือแนวข้อสอบ ที่สร้างความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยม เพื่อให้สามารถเข้าเรียนต่อ ม.ปลาย ในโรงเรียนหวังเอาไว้ได้จริง 


สารบัญ

1.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
2.แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 
เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 
3.แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 
4.แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เฉลยแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
5.แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 

 

จุดเด่นสินค้า

จัดทำขึ้นมาสำหรับนักเรียน ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในระดับที่ทำคะแนนได้สูง และต้องการเปอร์เซ็นต์ในการสอบผ่านสูงจนถึงระดับ 100%  จากการทดลองทำแนวข้อสอบโอเน็ตที่ออกสอบบ่อย เป็นทั้งข้อสอบจริง และแนวข้อสอบที่ใกล้เคียงที่สุด ตรงตามหลักสูตรปัจจุบัน พร้อมคำตอบที่มีการอธิบายอย่างละเอียด ชัดเจน