Toeic Complete Guide Book

สรุปเนื้อหาหลักวิชาภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการเตรียมสอบ TOEIC  ครอบคลุมทุก 7 หัวข้อการสอบ  โดยเนื้อหาครอบคลุมหลัก Reading Listening และ Grammar เพื่อใช้ในการทบทวนความรู้ในการทำข้อสอบ เทคนิคการทำข้อสอบและแบบฝึกเสริมทักษะ โดยละเอียดพร้อมคำอธิบายตลอดทั้งเล่ม พิเศษด้วยการปรับปรุงข้อสอบใหม่ล่าสุดกว่า 500 ข้อ 

 

สรุปเนื้อหาพร้อมตัวอย่างข้อสอบอย่างละเอียด เพิ่มเทคนิคการทำข้อสอบ และแบบฝึกทักษะไม่ถนัดในเฉพาะหัวข้อที่ และอัพเดตแนวข้อสอบ กว่า 500 ข้อ

 

สารบัญ
แนะนำข้อสอบ TOEIC และขั้นตอนการสมัครสอบ     
Part 1 Pictures       
ลักษณะของข้อสอบ       
ตัวอย่างข้อสอบ         
เทคนิคการทำข้อสอบ        
การฝึกทักษะ         
Exercise 1.1 Describe the pictures      
Exercise 1.2 Practice Exam       
Answer Key      

 

จุดเด่นสินค้า

ปรับปรุงข้อสอบใหม่ล่าสุด เนื้อหาอัพเดตพร้อมเทคนิคอธิบายละเอียดที่สุดในท้องตลาด แบบฝึกหัด ฝึกทักษะ    เจาะเฉพาะหัวข้อ เน้นฝึกฝนเฉพาะหัวข้อที่ไม่ถนัด สามารถเพิ่มคะแนนได้เป็นอย่างดี