สรุป สอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตครั้งที่ 2

"สรุปเนื้อหาทั้ง 3 วิชาในเล่มเดียว" ได้แก่ ความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณ และด้านการหาเหตุผล), วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ 

 

สรุปเนื้อหาการสอบ กพ ทั้ง 3 วิชาในเล่มเดียว พร้อมแนวข้อสอบอัพเดทและเฉลยละเอียดทุกข้อ

 

สารบัญ

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณ และด้านการหาเหตุผล)
วิชาภาษาไทย 
วิชาภาษาอังกฤษ