กฎหมายเเรงงาน ถามจริง-ตอบตรง ตามเเนวคำพิพากษาศาลฎีกา ฉบับ เข้าใจง่าย ครบทุกประเด็นสำคัญ

กฎหมายแรงงานไม่ใช่เรื่องไกลตัว และเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรเรียนรู้ หนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดจากประสบการณ์โดยตรงของอาจารย์สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา ที่กลั่นกรองภาษากฎหมาย ซึ่งอาจเข้าใจได้ยาก มาเป็นภาษาที่สื่อสารทั่วไป สามารถอ่านแล้วเข้าใจง่าย ครบทุกประเด็นสำคัญ หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นหนังสือที่ทุกท่านต้องมี 

 

กฎหมายแรงงาน เข้าใจง่าย ครบทุกประเด็นสำคัญ 

 

สารบัญ

กฎหมายแรงงานคืออะไร                          
ใครเป็นนายจ้าง ใครเป็นลูกจ้าง                 
สัญญาจ้าง                                             
การค้ำประกันการทำงาน                           
ลูกจ้างหญิง,ลูกจ้างเด็ก                             
วันเวลาทำงาน                                        
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา                               
วินัยและการลงโทษ                                 
การเลิกจ้าง    
การลาออก                         
การย้ายสถานประกอบการ                         
การเกษียญอายุการทำงาน     

 

จุดเด่นสินค้า

หนังสือกฎหมายเล่มนี้ ถูกนำเสนอด้วยภาษา ที่เข้าใจง่าย  มีเนื้อหาที่ครบถ้วน ตามประเด็นสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นได้จริง  ลูกค้าทั่วไปสามารถซื้อไปอ่านเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นได้  หรือ สามารถซื้อเพื่อจัดเป็นคอร์สอบรม  สำหรับ ลูกค้าที่เป็นองค์กรได้ เช่นเดียวกัน