เตรียมสอบเพิ่มเกรดวิทยาศาสตร์ ป.1

เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 ทั้งสรุปกระชับและแนวข้อสอบทุกรูปแบบทั้งยากและง่าย ครอบคลุมการสอบในทุกโรงเรียน


สารบัญ

บทที่ 1 การเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์
บทที่ 2 ร่างกายของเรา
บทที่ 3 สัตว์และพืชรอบตัวเรา
บทที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา
บทที่ 5 เสียงในชีวิตประจำวัน
บทที่ 6 หิน
บทที่ 7 ท้องฟ้าและดาว

 

จุดเด่นสินค้า

สรุปกระชับ และแนวข้อสอบทุกรูปแบบทั้งยากและง่าย เหมาะกับติวสอบวิทยาศาสตร์ทุกโรงเรียน