เตรียมสอบแข่งขันทางวิชาการวิทยาศาสตร์ ป.6

สรุปใจความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และแนวข้อสอบเสมือนจริงเน้นแนวข้อสอบเก่าและแนวคิดวิเคราะห์

 

สารบัญ

สรุปเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  และแนวข้อสอบดังนี้
- แนวข้อสอบแข่งขัน สสวท. วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- แนวข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ (รอบเจียระไนเพชร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- แนวข้อสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (สพฐ). ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- แนวข้อสอบแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (TEDET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- แนวข้อสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- แนวข้อสอบแข่งขันแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา (IMSO) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- แนวข้อสอบแข่งขันเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ

 

จุดเด่นสินค้า

สรุปใจความสำคัญของเนื้อหาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และแนวข้อสอบแข่งขันในสนามต่างๆ รวมถึงแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนดังทั่วประเทศ