พจนานุกรมภาพไทย-อังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้นและประถมศึกษา ป.1-6 (THAI- ENG PICTURE DICTIONARY)

รวมคำศัพท์ไทย - อังกฤษ ที่ต้องใช้ในห้องเรียนและชีวิตประจำวัน ภาพประกอบสวยงาม สีสันสดใส กระตุ้นการเรียนรู้


คำศัพท์ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของทุกภาษา ดังนั้นการจดจำคำศัพท์เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การสอนภาษาให้ลูกและนักเรียนหรือแม้แต่การท่องคำศัพท์ด้วยตนเองนั้น หากมีเพียงคำศัพท์เรียงธรรมดาๆ นอกจากจะน่าเบื่อแล้วก็ยังจดจำได้ยาก การมีภาพประกอบจะช่วยให้จำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นแล้วยังเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้อีกด้วย ด้วยเหตุผลนี้ทางสำนักพิมพ์จึงจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมา และหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณครูคุณพ่อ คุณแม่ หรือทุกท่านที่ต้องการสื่อการสอนไว้ใช้

 

รวมคำศัพท์ไทย - อังกฤษที่ต้องใช้ในห้องเรียนและชีวิตประจำวันภาพประกอบสวยงาม สีสันสดใส