Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Jun 11, 2019

รวมโจทย์ 9 วิชาสามัญทุกวิชา

วิชาสามัญมีทั้งหมด 9 วิชา เล่มนี้เป็นการรวมโจทย์ของทุกๆ วิชาที่ใช้สอบ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม), คณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน), ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา พร้อมเฉลยละเอียด เพื่อทบทวนความเข้าใจก่อนสอบ

 

สารบัญ

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ เคมี
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

 

จุดเด่นสินค้า : เน้นแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย และเก็งข้อสอบปัจจุบัน