เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ฉบับครบเครื่อง อัปเดตครั้งที่ 4

เตรียมสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ทั้งรอบทั่วไปและรอบกรณีพิเศษ สรุปทุกเนื้อหาสำคัญ และเก็งข้อสอบอย่างตรงจุด

 

สารบัญ

บทนำ ครูผู้ช่วยคืออะไร
บทที่ 1 ความสามารถทั่วไป
บทที่ 2 ภาษาอังกฤษ
บทที่ 3 ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
บทที่ 4 กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
บทที่ 5 ความรอบรู้ทั่วไป
บทที่ 6 หลักสูตรการสอน จิตวิทยาและการพัฒนาผู้เรียน
บทที่ 7 การวิจัย วัดผล และเทคโนโลยีการศึกษา
บทที่ 8 ความรอบรู้

 

จุดเด่นสินค้า : สรุปเนื้อหาสอบครูผู้ช่วยแบบตรงประเด็น เก็งข้อสอบอย่างตรงจุด