สรุปเข้ม+ข้อสอบ ป.3 (8 วิชา)

เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านวิชาการให้นักเรียน ชั้น ป.3 ให้เข้มข้นขึ้น โดยสรุปเนื้อหาละเอียด ครบทุกวิชาสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ ภาษาไทย - คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ - สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม - ศิลปะ – สุขศึกษาและพละศึกษา   โดยเนื้อหาตรงตามหลักสูตร เข้าใจง่าย พร้อมด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลายในแต่ละบท เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ พร้อมรูปภาพการ์ตูนประกอบสวยงามสนุกสนาน และแนวข้อสอบท้ายเล่ม ให้น้องๆ นักเรียนได้สามารถลองฝึกทำข้อสอบจริง

 

สรุปเนื้อหาละเอียด ครบทุกวิชาสาระการเรียนรู้  เน้นแบบฝึหัดและแนวข้อสอบจริงให้เด็กเตรียมความพร้อมในการเพิ่มคะแนนและสอบเลื่อนชั้น

 

สารบัญ : ภาษาไทย - ภาษาไทย - คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ - สังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม - ศิลปะ – สุขศึกษาและพละศึกษา 

 

จุดเด่นสินค้า : สรุปเนื้อหาได้อย่างชัดเจน ตรงตามสาระในชั้นเรียน  เหมาะให้เด็กทบทวนก่อนเข้าห้องสอบและอ่านเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่เข้าใจ พร้อมเพิ่มเติมแบบฝึกหัด โจทย์และแนวข้อสอบที่หลากหลาย ให้เด็กฝึกเตรียมทำข้อสอบจริง