ตะลุยโจทย์ คณิต ป.6 เข้า ม.1 (สาธิต และโรงเรียนประจำจังหวัด)

หนังสือ ตะลุยโจทย์ คณิต ป.6 เข้า ม.1 (สาธิต และโรงเรียนประจำจังหวัด) เล่มนี้ จะช่วยให้น้องๆ ได้เตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสอบเข้าในระดับ ม.1 ประกอบด้วยเนื้อหาและแนวข้อสอบมากกว่า 200 ข้อ โดยฝึกทำจากโจทย์ระดับง่ายไปจนถึงระดับยาก เพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกคิดและทำโจทย์หลากหลาย โดยมีเฉลยที่ละเอียดสามารถตรวจคำตอบได้ด้วยตนเอง

 

เหมาะสำหรับนักเรียนใช้เตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนสาธิต และโรงเรียนชื่อดังประจำจังหวัด การสอบโอลิมปิกวิชาการ การสอบ ASMO และการสอบแข่งขันวัดทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ต่างๆ เตรียมความพร้อม ฝึกทำโจทย์ ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

 

หนังสือ ตะลุยโจทย์ คณิต ป.6 เข้า ม.1 (สาธิต และโรงเรียนประจำจังหวัด) เล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวน และเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น ด้วยข้อสอบที่หลากหลาย และการเฉลยข้อสอบที่ละเอียดเป็นขั้นตอนช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

 

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ 
บทที่ 2 จำนวนนับ
บทที่ 3 เศษส่วน
บทที่ 4 ทศนิยม
บทที่ 5 สมการและการแก้สมการ
บทที่ 6 อัตราส่วนและร้อยละ
บทที่ 7 ทิศและแผนผัง
บทที่ 8 มุมและเส้นขนาน
บทที่ 9 รูปสามเหลี่ยม
บทที่ 10  รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 11 วงกลม
บทที่ 12 รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
บทที่ 13 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
บทที่ 14 แบบรูปความสัมพันธ์

 

จุดเด่นสินค้า : เนื้อหาละเอียดครบถ้วน ครอบคลุมทุกสนามสอบ โรงเรียนเครือสาธิต

ᴥ โรงเรียนดังประจำจังหวัด สอบโอลิมปิกวิชาการ
ᴥ สอบ ASMO
ᴥ สอบแข่งขันวัดทักษะวิชาคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบหลากหลาย พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ