New Dictionary พจนานุกรม 6,000 คำ สำหรับชั้นประถมศึกษา ป.1-6

พจนานุกรมที่คุณครูไว้วางใจ คัดสรรคำศัพท์ที่ใช่บ่อยในชีวิตประจำวันและออกข้อสอบ เหมาะสำหรับใช้อ้างอิงประกอบการศึกษา ทบทวนท่องจำศัพท์ใหม่ๆ และผู้สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 

พจนานุกรมที่คุณครูไว้วางใจ คัดสรรคำศัพท์ที่ใช่บ่อยในชีวิตประจำวันและออกข้อสอบ

 

จุดเด่นสินค้า : พจนานุกรมขนาดกะทัดรัดแต่มีคำศัพท์มากถึง 6000 คำ