คู่มือเตรียมสอบนายสิบฯ ทำได้ สอบผ่าน 100%

หากพิจารณาตามความเป็นจริง จะพบว่าการสอบนายสิบที่ถูกจัดขึ้นแต่ละครั้ง เป็นการสอบที่มีผู้สมัครสอบ มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ และผู้สมัครสอบส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ทำงานแล้ว จึงไม่ค่อยมีเวลาในการทบทวน

 

ทางสำนักพิมพ์จึงได้สร้างสรรค์หนังสือคู่นี้ขึ้นมา เพื่อเน้นเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาทบทวน สามารถอ่าน ทบทวน ทดลองทำโจทย์ได้ในเวลาจำกัด ด้วยเฉลย ชัดเจน แม่นยำ ทำความเข้าใจได้ง่าย  

 

แนวข้อสอบคุณภาพ ครบถ้วนทุกหมวดวิชา ใกล้เคียงข้อสอบในสนามสอบจริงที่ออกสอบบ่อย

 

1.ความสามารถทั่วไปในด้านการคิดคำนวน
2.ความสามารถทั่วไปด้านการคิดเชิงวิเคราะห์
3.วิชาภาษาไทย
4.วิชาภาษาอังกฤษ
5.ศาสนา สังคม วัฒนธรรม
6.วิชาความรู้ กฏหมายเบื้องต้น