ติวเข้มสอบนายสิบฯ พิชิตคะแนนเต็ม 100% ภายใน 3 วัน lntegration Edition

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ พร้อมทั้งแนวข้อสอบที่จะสอบในอนาคต ซึ่งจะมีทั้งแนวข้อสอบทั้ง ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย เทคโนโลยีการสื่อสาร สังคม จริยธรรม กฎหมาย ภาษาต่างประเทศ และ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พร้อมเฉลยข้อสอบแบบละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วน สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบเข้านายสิบตำรวจได้เป็นอย่างดี


สามารถใช้เตรียมสอบตัวสอบเข้านายสิบตำรวจได้ทุกสายงาน ซึ่งการันตีด้วยยอดจำหน่ายที่เป็นหนังสือติวเข้านายสิบตำรวจ อันดับ 1 ของประเทศ

 

รวบรวมแนวข้อสอบนายสิบฯ ที่ครบถ้วนที่สุด แนวข้อสอบที่จะสอบในอนาคต ปัจจุบัน ที่คัดสรรมาอย่างครบถ้วนทุกวิชา

 

สารบัญ

 รู้ก่อนสอบ
 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
o ชุดที่ o ชุดที่ 2  o ชุดที่ 3
o เฉลยแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1-3
 แนวข้อสอบความรู้ในด้านภาษาไทย
เฉลยแนวข้อสอบความรู้ในด้านภาษาไทย
 แนวข้อสอบความรู้ในภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 
เฉลยแนวข้อสอบความรู้ในภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 
 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เฉลยแนวข้อสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 แนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้
o เฉลยแนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้
 แนวข้อสอบความรู้ด้านสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม 
o เฉลยแนวข้อสอบความรู้ด้านสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ
 

จุดเด่นสินค้า : ครบถ้วนทุกวิชาการสอบ เน้นๆ กับข้อสอบที่มีการออกสอบบ่อยที่สุด สามารถทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาอันสั้น