Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Oct 17, 2019

ตะลุยโจทย์ MATH ม.4 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ)

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญต่อการพัฒนากระบวนการคิดของเด็กๆ ในวัยเรียน การหมั่นฝึกฝนทำโจทย์จะทำให้เด็กๆ สามารถเข้าใจบทเรียนได้เป็นอย่างดี หนังสือ “ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ ม.4 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ)” เล่มนี้ได้รวบรวมแนวข้อสอบที่ผู้เขียนได้ใช้ในการสอนน้องๆ เพื่อทบทวนเนื้อหาและเตรียมตัวสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1), สอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 และคณิตศาตร์ 2 ในการสอบ 9 วิชาสามัญ

 

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

 

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึกทำโจทย์ที่หลากหลาย ได้ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาโจทย์ ภายในเล่มยังมีเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อเพื่อให้น้องๆ ได้ทำความเข้าใจด้วยตัวเองได้ และยังได้สรุปเนื้อหาและสูตรในระดับชั้น ม.4 ที่จำเป็นไว้ด้วย 

 

สารบัญ

บทที่ 1 เซต
บทที่ 2 การให้เหตุผล
บทที่ 3 ตรรกศาสตร์
บทที่ 4 ระบบจำนวนจริง
บทที่ 5 ทฤษฎีจำนวน
บทที่ 6 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
บทที่ 7 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
บทที่ 8 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
บทที่ 9 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

 

จุดเด่นสินค้า

- เนื้อหาละเอียดครบถ้วน ครอบคลุมทุกสนามสอบ 

- สนามโอลิมปิกวิชาการ * เพชรยอดมงกุฎ * พสวท.

- สอบเเข่งขันคณิตศาสตร์ โดยสมาคมคณิตศาสตร์ 

- สอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) 

- สอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 และคณิตศาตร์ 2 ในการสอบ 9 วิชาสามัญ 

- แนวข้อสอบหลากหลาย พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ