เตรียมสอบ นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของโรงเรียนนายเรืออากาศ

หนังสือ “เตรียมสอบ นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของโรงเรียนนายเรืออากาศ” เล่มนี้ จะช่วยให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันได้เป็นอย่างดี ช่วยรวบรวมแนวข้อสอบที่ใช้สอบแข่งขันไว้ครบถ้วนทุกวิชา ซึ่งประกอบไปด้วยวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา ได้สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบพร้อมทั้งเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนสามารถลองทำโจทย์ อ่านทบทวนและทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง 

 


โดยผู้เรียบเรียงได้อาศัยประสบการณ์การสอนจากโรงเรียนกวดวิชาเข้าเตรียมทหารโดยตรง มาใช้ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ หวังว่านักเรียนที่ได้อ่านและศึกษาหนังสือเล่มนี้อย่างตั้งใจ จะสามารถสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้ดั่งความใฝฝันที่ตั้งไว้

 

เป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมความมุ่งมั่นและตั้งใจ มีวินัย ทบทวนความรู้สม่ำเสมอ จะทำให้น้องๆ ได้เข้าสู่โรงเรียนเตรียมทหารอย่างแน่นอน!

 

สารบัญ

บทที่ 1 คณิตศาสตร์
บทที่ 2 วิทยาศาสตร์
    2.1    ฟิสิกส์
    2.2    เคมี 
    2.3    ชีววิทยา
บทที่ 3 ภาษาอังกฤษ 
บทที่ 4 ภาษาไทย 
บทที่ 5 สังคมศึกษา
6. เฉลยแนวข้อสอบ

 

จุดเด่นสินค้า

1. สรุปเนื้อหาที่ใช้สอบ ครบถ้วนทุกรายวิชา 
2. แนวข้อสอบจากสนามสอบจริง
3. เฉลยละเอียด เน้นให้นักเรียนได้ศึกษาแนวคิด และวิธีทำ