VISUAL GUIDE TO CHART PATTERNS คู่มือภาพชาร์ตแพทเทิร์นเพื่อการวิเคราะห์หุ้น

ไขเคล็ดลับการเทรด ด้วยศาสตร์และศิลป์ของชาร์ตแพทเทิร์น วิเคราะห์ทั้งรูปแบบการเข้าซื้อ และการออกจากตลาดพร้อมตัวเลขความเสี่ยง ผลจากการทดลองใช้จริงนับร้อยครั้ง เป็นคู่มือสมุดภาพจากซีรีส์หนังสือการเงินของ Bloomberg

 

ครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการเทรดมากที่สุดในปัจจุบัน นำเสนอข้อแนะนำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนสำหรับการใช้เทคนิคชาร์ตแพทเทิร์น (Chart pattern) เพื่อหาการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อเพิ่มผลกำไรในการเทรดของคุณ อ่านเข้าใจง่ายและปฏิบัติตามได้ มีการนำเสนอเนื้อหาให้มองเห็นเน้นภาพ แต่ยังคงให้แนวคิดหลักสำหรับวิชาชีพทางการเงิน มีการทดสอบแนวคิดด้วยวิธีการที่ช่วยให้มองเห็นภาพอย่างชัดเจน ชาร์ตทั้งหมดมีสีสันและนำเสนอด้วยภาพขนาดใหญ่ 

 

ด้วยเนื้อหาที่ไม่หนักเกินไป หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเป็นพิเศษสำหรับนักลงทุนหรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ในตลาดหุ้นแล้ว แต่อาจยังไม่คุ้นเคยกับชาร์ตแพทเทิร์นมากนัก การเทรดด้วยชาร์ตแพทเทิร์นนั้นง่ายแต่การทำกำไรนั้นไม่ง่าย 


อย่างไรก็ตามด้วยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ สิ่งที่คุณจะได้เห็นไม่ใช่แค่เพียงเส้นหยักขึ้นลงของราคาหุ้นแต่คุณจะได้เห็นร่องรอยของกำไรในตลาดหุ้นด้วย 

 

คู่มือภาพ Chart Pattern เพื่อหาการเคลื่อนไหวของราคาและเพิ่มผลกำไรในการเทรด

 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 พื้นฐาน 
บทที่ 1 การจดจำชาร์ตช่วยให้งานง่ายขึ้น 
บทที่ 2 ราคาสูงสุดย่อย (Minor high) ราคาต่ำสุดย่อย (Minor low) 
บทที่ 3 เส้นแนวโน้ม (Trendline) 
บทที่ 4 แนวรับและแนวต้าน 
บทที่ 5 ช่องว่างราคา (Gap) 
บทที่ 6 การเหวี่ยงกลับของราคา (Throwback) และการดึงกลับของราคา (Pullback) 

ส่วนที่ 2 การระบุแพทเทิร์น 
บทที่ 7 สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle) 
บทที่ 8 สามเหลี่ยมขาขึ้น (Ascending triangle) 
บทที่ 9 สามเหลี่ยมขาลง (Descending trigangle) 
บทที่ 10 สามเหลี่ยมสมมาตร (Symmetrical triangle) 
บทที่ 11 รูปธงและธงสามเหลี่ยม (Flag and pennant) 
บทที่ 12 สองยอดกลับด้าน (Double bottom) 
บทที่ 13 สามยอดกลับด้าน (Triple bottom) 
บทที่ 14 สองยอด (Double top) 
บทที่ 15 สามยอด (Triple top) 
บทที่ 16 หัวและไหล่กลับด้าน (Head-and-shoulders bottom) 
บทที่ 17 หัวและไหล่ (Head-and-shoulders top) 

ส่วนที่ 3 จุดเข้าซื้อพื้นฐาน 
บทที่ 18 จุดเข้าซื้อพื้นฐาน 
บทที่ 19 ความล้มเหลว 
บทที่ 20 จุดเข้าซื้อเมื่อมีการเหวี่ยงกลับของราคา 
บทที่ 21 การวัดแพทเทิร์นธงและธงสามเหลี่ยม 
บทที่ 22 จุดเข้าซื้อที่หลุดแพทเทิร์น (Busted pattern) 
บทที่ 23 วิธีการเข้าซื้อขายและคำแนะนำ 
ส่วนที่ 4 สัญญาณขายพื้นฐาน 
บทที่ 24 สัญญาณขายจากชาร์ตแพทเทิร์น 
บทที่ 25 สัญญาณขายเมื่อหลุดแพทเทิร์น 
บทที่ 26 สัญญาณขายจากจุดยอดสามเหลี่ยม 
บทที่ 27 สัญญาณขายจากเส้นแนวโน้ม (Trendlines) 
บทที่ 28 กฎการสวิง 
บทที่ 29 เรื่องของการเทรดสองแบบ 

เอกสารรวบรวมคำสั่งฟังก์ชั่นการทำงานโดยสรุปของบลูมเบิร์ก 
ภาคผนวกแผนภาพของชาร์ตแพทเทิร์น 

 

จุดเด่นสินค้า : เล่มหนา ขนาดใหญ่ แนวนอนโดดเด่น น่าเชื่อถือ เนื้อหาอัดแน่น