สรุปสอบ GAT เชื่อมโยง ฉบับอัปเดตแนวข้อสอบปี 63-64

รวมเทคนิคการทำข้อสอบ GAT ความถนัดทั่วไป (ส่วนภาษาไทย) ,บทความ และ สรุปการทำข้อสอบGAT ความถนัดทั่วไป (ส่วนภาษาไทย) พร้อมบทความตัวอย่าง

 

สารบัญ

บทที่ 1  บทนำ
บทที่ 2 การอ่านเชิงวิเคราะห์  การเขียนเชิงวิเคราะห์  การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

 

จุดเด่นสินค้า : สรุปเทคนิคการทำข้อสอบ และประเภทบทความที่มักออกสอบ