Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Dec 23, 2019

ตะลุยโจทย์ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6

ตะลุยโจทย์ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 เล่มนี้ ประกอบไปด้วย ธรรมชาติของข้อสอบ สัดส่วนเนื้อหาต่าง ๆ ที่ออกสอบ เคล็ดไม่ลับในทำข้อสอบให้ได้คะแนนสวยหรู สรุปทุกประเด็นสำคัญ ตะลุยแนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 ที่หลากหลายกว่า 300 ข้อ รวมไปถึงการเฉลยละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา และทบทวนด้วนตนเอง

 

เตรียมความพร้อม ฝึกทำโจทย์ให้มีความมั่นในในการสอบมากยิ่งขึ้น

 

หนังสือ “ตะลุยโจทย์ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6" เล่มนี้ เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ม.6 สรุปเนื้อหากระชับและครอบคลุมตั้งแต่ ม.4-5-6 พร้อมแนวข้อสอบที่หลากหลาย เพื่อให้น้องๆ ได้ทดสอบความเข้าใจ พร้อมทั้งยังเฉลยละเอียดอธิบายซ้ำให้จดจำได้ดี


โดยแยกเนื้อหาออกเป็น วิชา