Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Dec 26, 2019

ตะลุยโจทย์ MATH ม.5 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ)

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญต่อการพัฒนากระบวนการคิดของเด็กๆ ในวัยเรียน การหมั่นฝึกฝนทำโจทย์จะทำให้เด็กๆ สามารถเข้าใจบทเรียนได้เป็นอย่างดี หนังสือ “ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ ม.5 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ)”

 

เล่มนี้ได้รวบรวมแนวข้อสอบที่ผู้เขียนได้ใช้ในการสอนน้องๆ เพื่อทบทวนเนื้อหาและเตรียมตัวสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1), สอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 และคณิตศาตร์ 2 ในการสอบ 9 วิชาสามัญ

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

 

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึกทำโจทย์ที่หลากหลาย ได้ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาโจทย์ ภายในเล่มยังมีเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อเพื่อให้น้องๆ ได้ทำความเข้าใจด้วยตัวเองได้ และยังได้สรุปเนื้อหาและสูตรในระดับชั้น ม.5 ที่จำเป็นไว้ด้วย 

 

สารบัญ

บทที่ 1  ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียลและลอการิทึม
บทที่ 2  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
บทที่ 3  เวกเตอร์
บทที่ 4  จำนวนเชิงซ้อน
บทที่ 5  สถิติ
บทที่ 6  ความน่าจะเป็น

 

จุดเด่นสินค้า เนื้อหาละเอียดครบถ้วน ครอบคลุมทุกสนามสอบ สนามโอลิมปิกวิชาการ · พสวท. สอบเเข่งขันคณิตศาสตร์ โดยสมาคมคณิตศาสตร์ สอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) สอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 และคณิตศาตร์ 2 ในการสอบ 9 วิชาสามัญ แนวข้อสอบหลากหลาย พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ