Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Feb 3, 2020

เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ฉบับสมบูรณ์

สรุปเนื้อหาและ แนวข้อสอบ สอบเข้า ม.4 ร.ร. เตรียมอุดมกว่า 1,000 ข้อ มีเฉลยละเอียด อ่านเข้าใจง่าย
 

สรุปลัดเนื้อหา และรวบรวมโจทย์คณิตศาสตร์ที่แปลกใหม่ และมักออกสอบบ่อยของโรงเรียนเตรียมอุดมเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกซ้อมทำโจทย์ก่อนพบข้อสอบจริง

 

สารบัญ

Part 1 วิทยาศาสตร์
Part 2 คณิตศาสตร์
Part 3 ภาษาอังกฤษ
Part 4 ภาษาไทย
Part 5 สังคมศึกษา

 

จุดเด่นสินค้า : สรุปลัดเนื้อหา และแนวข้อสอบ เฉลยละเอียดมีคำบรรยายชัดเจน เข้าใจง่ายทุกข้อ