สรุปเข้ม แนวข้อสอบล่าสุด O-NET ป.6 เข้า ม.1

สรุปเนื้อหาเข้มข้นและละเอียดที่สุด ทั้ง 4 วิชา ในการสอบ O-NET พร้อมสรุปประเด็นหลักที่ใช้ออกข้อสอบบ่อย อย่างชัดเจน สาสมารถจดจำได้อย่างรวดเร็ว พร้อมปรับปรุงแนวข้อสอบแบบใหม่ล่าสุด และรวบรวมโจทย์ในการทำข้อสอบไว้มากกว่า 1,000 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดตรงประเด็น จับใจความได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

 

สรุปเนื้อหาแน่น ครบถ้วนทุกสาระการเรียน เน้นจับประเด็นหลักที่ออกข้อสอบบ่อย  ทำเป็นตารางให้ชัดเจนจำง่าย แนวข้อสอบจริงแบบใหม่ล่าสุด กว่า  1,000 ข้อ  พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

 

สารบัญ

- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาไทย
- แนวข้อสอบ
- เฉลยแนวข้อสอบ

 

จุดเด่นสินค้า : สรุปเนื้อหาแบบละเอียด เน้นเฉพาะประเด็นที่ออกอข้อสอบบ่อยๆ  ปรับปรุงข้อสอบแบบใหม่ล่าสุด