โจทย์และแนวข้อสอบสำคัญ O-NET ป.6 ต้องรู้และทำให้ได้

ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง 4 วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อสอบ O-NET ป.6 ตามแนวการสอบใหม่ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยเน้นการสรุปใจความสำคัญ และเทคนิคในการทำโจทย์แบบต่างๆ เพื่อทบทวนเนื้อหาทั้งหมด และเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
 

โอเน็ต ป.6 ครบสมบูรณ์ทั้ง 4 วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย  พร้อมแนวข้อสอบ... ที่ต้องรู้และทำให้ได้ก่อนสอบจริง
 

สารบัญ

วิชาคณิตศาสตร์ 
เฉลยวิชาคณิตศาสตร์ 
วิชาภาษาไทย 
เฉลยวิชาภาษาไทย 
วิชาภาษาอังกฤษ 
เฉลยวิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาวิทยาศาสตร์ 
เฉลยวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

จุดเด่นสินค้า : ครบถ้วน 4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ทันสมัยล่าสุด