ติวเข้ม สอบ กสพท พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน

การสอบแพทย์ในระบบ กสพท (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) ภายใต้การรับร่วมกันของ แพทย์ 12 สถาบัน  และทันตแพทย์ 5 สถาบัน รวม 17 สถาบัน

 

ถือเป็นการสอบสนามที่ใหญ่ และยากที่สุดของประเทศ การแข่งขันจึงมีสูงมาก ที่สำคัญเป็นการแข่งขันของนักเรียนในระดับหัวกระทิของจังหวัด ของประเทศ 

 

ทางคณะผู้จัดทำที่มากประสบการณ์ จึงค้นหากลยุทธ์ กลวิธีช่วยเหลือนักเรียนทุกคนเพื่อให้สอบได้ จนกลายมาเป็นหนังสือคู่มือเล่มนี้ ครบถ้วนในทุกเนื้อหา เติมเต็มในทุกแนวข้อสอบสำคัญๆ ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าเรียนในคณะแพทย์ศาสตร์ได้สมกับความมุ่งมั่นและตั้งใจ 

 

แนวข้อสอบที่วิเคราะห์จากข้อสอบจริงซึ่งออกบ่อยในแต่ละครั้ง จัดทำขึ้นมาให้ลองทำโจทย์ ซึ่งใกล้เคียงกับข้อสอบจริงที่สุด เพื่อสร้างโอกาสในการสอบผ่านได้สูงมาก 

 

สารบัญ

แบบทดสอบจริยธรรม
แบบทดสอบจริยธรรม ชุดที่ 1
แบบทดสอบจริยธรรม ชุดที่ 2
เฉลยแบบทดสอบจริยธรรม
เฉลยแบบทดสอบจริยธรรม ชุดที่ 1
เฉลยแบบทดสอบจริยธรรม ชุดที่ 2
แบบทดสอบด้านภาษา
เฉลยแบบทดสอบด้านภาษา
แบบทดสอบเชื่อมโยง
เฉลยแบบทดสอบเชื่อมโยง
แบบทดสอบรูปมิติสัมพันธ์
เฉลยแบบทดสอบรูปมิติสัมพันธ์
แบบทดสอบทักษะคณิตศาสตร์

 

จุดเด่นสินค้า :  เป็นการจัดทำแนวข้อสอบที่ใกล้เคียง กับข้อสอบจริงในสนามสอบ ที่ออกบ่อยในทุกๆ ครั้งที่มีการสอ มารวมกันเอาไว้ในเล่มนี้