เตรียมสอบความสามารถทั่วไป ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ทั้ง 4 วิชาได้แก่ ความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณ และด้านการหาเหตุผล), วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

 

แนวข้อสอบทั้ง 4 วิชา ได้แก่ ความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณ และด้านการหาเหตุผล), วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ และความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี รวมแนวข้อสอบและเฉลยละเอียด

 

สารบัญ

Part 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณ และด้านการหาเหตุผล)
Part 2 วิชาภาษาไทย 
Part 3 วิชาภาษาอังกฤษ 
Part 4 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

 

จุดเด่นสินค้า : แนวข้อสอบ เฉลยละเอียดมีคำบรรยายชัดเจน เข้าใจง่ายทุกข้อ