สรุปเข้ม+ข้อสอบ ป.1 (8 วิชา) ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด

เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านวิชาการให้นักเรียน ชั้น ป.1 ให้เข้มข้นขึ้น โดยสรุปเนื้อหาละเอียด ครบทุกวิชาสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา, วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, สุขศึกษาและพละศึกษา

 

โดยเนื้อหาตรงตามหลักสูตร เข้าใจง่าย พร้อมด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลายในแต่ละบท เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ พร้อมรูปภาพการ์ตูนประกอบสวยงาม สนุกสนาน แนวข้อสอบท้ายเล่ม ให้น้องๆ ได้สามารถลองฝึกทำข้อสอบจริง

 

ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ล่าสุด ครบทุกวิชาสาระการเรียนรู้  ตามหลักสูตร พ.ศ. 2561 เน้นแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบจริงให้เด็กเตรียมความพร้อมในการเพิ่มคะแนนและสอบเลื่อนชั้น

 

สารบัญ

- ภาษาไทย          - สังคมศึกษา 

- ภาษาอังกฤษ       - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

- คณิตศาสตร์         - สุขศึกษาและพละศึกษา

- วิทยาศาสตร์        - ศิลปะ 

 

จุดเด่นสินค้า : ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ล่าสุด ครบทุกวิชา สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร พ.ศ. 2561 พร้อมอัปเดตแนวข้อสอบใหม่ กว่า 200 ข้อ