แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ หลักสูตร EP(English Program) ป.2

รวบรวมแบบฝึกหัดและโจทย์  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และนักเรียนที่เรียนในหลักสูตร EP (English Program) หลักสูตร Inter, Intebsive และ bilingual ที่มีการเน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เข้มข้นเป็นพิเศษ โดยเนื้อหาจะเน้นเพื่อใช้เป็นสื่อเสริมบทเรียนเพื่อทบทวนความรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษ
 

โดยครอบคลุม ทุกบทสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษา ที่ละเอียดที่สุด ตั้งแต่ Grammar  Reading  Comprehension  และ Vocabulary เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำพร้อมรูปภาพประกอบสวยงาม ช่วยให้นักเรียนรู้สึกสนุกในการทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมสอบเพิ่มคะแนนของการสอบตลอดปีการศึกษา

 

เน้นข้อสอบและแบบฝึกหัดที่หลากหลาย และครบทุกสาระการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และนักเรียนที่เรียนใน

 

สารบัญ

PART 1 Introduction to English
PART 2 Grammar
PART 3 Conversation
PART 4 Vocabulary

 

หนังสือรวบโจทย์และแบบฝึกหัด สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และนักเรียนที่เรียนในหลักสูตร  EP (English Program)หลักสูตร Inter, Intebsive และ bilingual ระดับประถมที่แยกตามชั้นปี

 

ซึ่งเป็นซีรีย์เดียวที่มีในท้องตลอดตอนนี้ เนื้อหานั้นสอดคล้องตามสาระการเรียนรู้ และเพิ่มเติมแบบฝึกหัด โดยเพิ่มระดับความยากและท้าทาย ที่มีการเน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เข้มข้น