ติวเข้มสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน

คู่มือเตรียมสอบ สอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ในสังกัด สพฐ. ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหมวดการสอบ ได้แก่ ความรอบรู้, ความสามารถทั่วไป คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

 

และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  รวมทั้งแนวข้อสอบที่คัดพิเศษสำหรับผู้อ่าน โดยเน้นข้อสอบที่ออกบ่อยและข้อสอบใหม่ๆ 

 

คู่มือเตรียมสอบ สอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ในสังกัด สพฐ. ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหมวดการสอบ

 

สารบัญ

ติวเข้มสอบครูผู้ช่วย ภาค ก
รู้ก่อนสอบ
หมวดที่ 1 ความรอบรู้ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
หมวดที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
หมวดที่ 3 ความสามารถทั่วไป
ติวเข้มสอบครูผู้ช่วย ภาค ข
บทที่ 1 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
เฉลย บทที่ 1 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
บทที่ 2 แนวข้อสอบหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์  และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เฉลย บทที่ 2 แนวข้อสอบหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
บทที่ 3 แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เฉลย บทที่ 3 แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
บทที่ 4 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน เฉลย บทที่ 4 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน 
บทที่ 5 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน เฉลย บทที่ 5 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน 
บทที่ 6 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา เฉลย บทที่ 6 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 
บทที่ 7 แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เฉลย บทที่ 7 แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
บทที่ 8 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา เฉลย บทที่ 8 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา 
บทที่ 9 แนวข้อสอบลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง  เฉลย บทที่ 9 แนวข้อสอบลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง
 

จุดเด่นสินค้า : 

- ตรงตามหลักสูตรการสอบ ของ กศจ.
- ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ทั้งในรอบทั่วไปและกรณีพิเศษ
- แนวข้อสอบทุกหมวดวิชา ทั้ง ภาค ก และ ข ครบสมบูรณ์ ใน 1 เล่ม