คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ​ ฉบับสอบทุกสายงาน​ อัปเดตครั้งที่​ 2​

สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบนายสิบตำรวจทุกสายงาน โดยเนื้อหาได้แก่ ความสามารถทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ,จริยธรรมและสังคม, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กฎหมายเบื้องต้น และวิชาที่สอบเฉพาะตำแหน่ง พร้อมแนวข้อสอบเฉลยละเอียดทุกข้อ

 

สารบัญ

Part 1 : ความสามารถทั่วไป 
Part 2 : ภาษาไทย 
Part 3 : ภาษาอังกฤษ 
Part 4 : จริยธรรมและสังคม 
Part 5 : เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Part 6 : กฎหมายเบื้องต้น 
Part 7 : ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
 

สรุปลัดเนื้อหา และแนวข้อสอบ เฉลยละเอียดมีคำบรรยายชัดเจน เข้าใจง่ายทุกข้อ