คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)

สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบทั้ง 4 วิชาได้แก่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์, วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

 

สรุปและแนวข้อสอบทั้ง 3 วิชา ได้แก่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์, ภาษาอังกฤษ และความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

 

สารบัญ

Part 1  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
Part 2  ภาษาอังกฤษ
Part 3 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

 

สรุปและแนวข้อสอบ เฉลยละเอียดมีคำบรรยายชัดเจน เข้าใจง่ายทุกข้อ