แบบฝึกหัดคัดตัวอักษรอังกฤษ เรียนศัพท์ใหม่ สำหรับวัยอนุบาล (Quick Exercise Book : English Alphabet)

หัดเขียน เรียนอ่าน ว้าว! แถมฟรีสติกเกอร์ หนังสือแบบฝึกเขียนภาษาอังกฤษที่เด็กต้องชอบ! มีตัวอักษร คำศัพท์และภาพประกอบของสัตว์นานาชนิดมากกว่า 50 ตัว ทั้งสัตว์ที่เห็นได้ทั่วไปและสัตว์แปลกใหม่หายาก ถูกใจเด็กๆ ที่มีความอยากรู้อยากเห็นแน่นอน

 

เริ่มตั้งแต่ตัว A อย่าง Anteater, ant, Bear, butterfly, Cat, cockroach, Dog, dragonfly, Elephant, earwig, Fox, firefly และอีกมากมายไปจนถึง Starfish, spider,Tiger, termite, Unicorn, ladybug, Viper, diving beetle, Whale, wasp, X-ray fish, toxic caterpillar, Yak และปิดท้ายด้วยตัว Z เช่น Zebra, zebra isopodสัตว์เยอะแยะมากมายขนาดนี้

 

แถมระบายสีได้ด้วย สุดยอดไปเลย! ออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ 

 

แบบฝึกเขียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์เรื่องสัตว์มากมาย


คุณสมบัติของเล่มนี้ 
-Free! Stickers 
-สนุกสนานด้วยแบบฝึกหัดคัดหัดเขียน 
-เรียนรู้ตัวอักษร คำศัพท์ 
-ฝึกทักษะการใช้มือ ลากเส้น ติดสติกเกอร์ 
-ระบายสีได้ 
-ช่วยฝึกสมาธิ 
-เป็นสื่อการเรียนรู้เสริมทักษะพัฒนาการศึกษาปฐมวัย