Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Jul 29, 2020

พิชิต GAT เชื่อมโยง คว้า 150 คะแนนเต็ม

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้จักและเข้าใจในข้อสอบ GAT เชื่อมโยงมากยิ่งขึ้น เพราะถ้าหากเรายิ่งเข้าใจมากเท่าไหร่ ยิ่งมีโอกาสคว้าคะแนนเต็มได้ไม่ยาก ซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะมีการแนะนำวิธีการทำข้อสอบ บอกเคล็ดลับ และเทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบให้ง่ายมากขึ้น

 

โดยจะมีแนวข้อสอบที่แบ่งระดับตามความง่าย ปานกลาง และยาก เพื่อให้สามารถฝึกทำข้อสอบแบบเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมเฉลยละเอียดเข้าใจง่าย เตรียมความพร้อม เพิ่มความมั่นใจก่อนลงสนามสอบจริง

 

สรุปข้อสอบ GAT เชื่อมโยง มีการแนะนำวิธีการทำข้อสอบ บอกเคล็ดลับ และเทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบให้ง่ายมากขึ้น ประกอบไปด้วยแนวข้อสอบเพื่อฝึกทำแบบแบ่งเป็นระดับตามความยากง่าย

 

สารบัญ

บทนํา แนะนําข้อสอบ GAT เชื่อมโยง
บทที่ 1 แนวข้อสอบระดับง่าย
บทที่ 2 แนวข้อสอบระดับปานกลาง
บทที่ 3 แนวข้อสอบระดับยาก

 

จุดเด่นสินค้า : 

- สรุปหลักการทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยงแบบเข้าใจง่าย
- มีเทคนิค และเคล็ดลับในการทำข้อสอบ
- ประกอบไปด้วยแนวข้อสอบให้ฝึกทำ แบ่งตามระดับความยากง่าย เพื่อให้เตรียมพร้อมก่อนสอบจริงแบบเป็นขั้นเป็นตอน