Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Aug 17, 2020

ติวเข้มสอบเข้า ม. 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พิชิตข้อสอบเต็ม 100%

แนวข้อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่นักเรียนจะต้องรู้และทำความเข้าใจก่อนสอบจริง ครบทุกหมวดวิชาที่ต้องสอบ จากสถิติแนวข้อสอบที่นักเรียนต้องทำให้ได้ก่อนสนามจริง

 

แนวข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม ที่ผ่านกระบวนการ การวิเคราะห์มาอย่างชัดเจนในแนวทางข้อสอบที่จะต้องออกสอบ ครบทุกหมวดวิชา โดยต้องทำให้ได้ก่อนสอบจริง ถ้าทำได้เกิน 70% ก็แน่ชัดว่า...สอบติดแน่นอน

 

สารบัญ

วิชาคณิตศาสตร์
เฉลยวิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
เฉลยวิชาวิทยาศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
เฉลยวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาภาษาไทย
เฉลยวิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา
เฉลยวิชาสังคมศึกษา