กริยา 3 ช่อง ฉบับท่องจำเตรียมสอบ

รวบรวมคำศัพท์กริยา 3 ช่อง ที่มักออกสอบบ่อยที่สุด และ นักเรียนต้องจำให้ได้ จดจำกริยา 3 ช่องในรูปแบบที่จำได้ง่ายด้วยระบบบูรณาการเพิ่มเติมจากที่เรียนรู้ในห้องเรียน สรุุปกริยา 3 ช่องให้จดจำง่ายด้วยวิธี Mind Map และ Short Note มีเทคนิคการช่วยจำ จากนักเรียนที่สอบได้คะแนน 4.00 ทุกคน
 

รวมคำกริยาต้องใช้ สำหรับพูด เรียน และสอบ เน้นเฉพาะคำกริยาที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เรียน และสอบทุกสนาม
พจนานุกรมที่คุณครูแนะนำ มีการแบ่งหมวด คำกริยาปกติ (Regular Verb) และคำกริยาอปกติ (Irregular Verb) เรียงตามหมวด A-Z

 

สารบัญ

ทำ ความรู้จักกับคำ กริยา (Verb)
Regular Verbs (กริยาปกติ)
Irregular Verbs (กริยาอปกติ)
หมวด A-Z

 

จุดเด่นสินค้า : มีเทคนิคการช่วยจำ จากนักเรียนที่สอบได้คะแนน 4.00 ทุกคน