Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Sep 11, 2020

SHORT NOTE AND TEST ติวเข้ม ชีวะ ม.ต้น พร้อมแนวข้อสอบ พิชิตข้อสอบเต็ม 100%

ชีววิทยา เป็นวิชาที่มีเนื้อหาที่ค่อนข้างละเอียดมากพอสมควร ทั้งยังเป็นพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์ด้วย หนังสือเล่มนี้ออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำความเข้าใจชีววิทยาได้ด้วยตัวเอง ด้วยการนำเนื้อหาที่นักเรียนต้องรู้ และจำให้ได้เพื่อการเรียนและการสอบ

 

เพื่อใช้อ่านทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบได้ทั้งในโรงเรียนและสอบเข้า ม.4 หรือ การสอบชิงทุนต่างๆ

 

ชีววิทยา เป็นวิชาที่มีเนื้อหาวิชาที่หลากหลาย และยากง่ายแตกต่างกันไป สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ ก็คือ จะสามารถจดจำเนื้อหา หรือต้องทำความเข้าใจในเนื้อหา ที่มีจำนวนมากนั้นได้อย่างไร

 

ขณะเดียวกัน ในการสอบสนามสำคัญๆ ที่ต้องใช้ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งหมด ตั้งแต่ ม.1 - ม.3 ก็ยิ่งสร้างความเครียดให้เกิดขึ้น หลายคนไม่รู้จะอ่านตรงไหน จะจดจำเนื้อหาวิชาที่มีอยู่มากมายเหล่านั้นได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อนักเรียนทุกคน

 

สารบัญ

๐ หน่วยของสิ่งมีชีวิต & กล้องจุลทรรศน์
๐ การแบ่งเซลล์
๐ โลกของพืช
๐ ระบบร่างกายของมนุษย์
๐ อาหารและสารอาหาร
๐ พันธุศาสตร์พื้นฐาน
๐ ระบบนิเวศ
๐ แนวข้อสอบชีววิทยา
 

เมื่อนักเรียนทุกคน ได้ใช้หนังสือคู่มือเล่มนี้ ประกอบการเรียน การศึกษา รวมทั้งใช้ทบทวนสำหรับการสอบ จะทำให้มีทักษะในการจำในศัพท์เฉพาะ

 

สามารถนำไปต่อยอดและทำคะแนนสอบได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะ Shot Note ชีวะ ม.ต้น เล่มนี้ ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนทุกคน ให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น มีการจัดลำดับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีระบบ