Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Oct 27, 2020

แนวข้อสอบติวเข้มคณิตศาสตร์ สอบเข้าเตรียมอุดม

การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 นับเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเด็กในระดับ ม.3 ซึ่งมีความคาดหวังที่จะสอบเข้า รร. ชื่อดัง การทำข้อสอบแต่ละวิชาล้วนต้องใช้ความแม่นยำในการหาคำตอบ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ การฝึกทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อสร้างทักษะในการแก้ปัญหา

 

หนังสือแนวข้อสอบติวเข้มคณิตศาสตร์สอบเข้าเตรียมอุดม ถูกออกแบบโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอนคณิตศาสตร์ เมื่อผู้อ่านนำหนังสือเล่มนี้ไปใช้ย่อมเกิดประโยชน์ และประสบความสำเร็จในการสอบเข้า ม.4 ตรงตามที่ตั้งใจไว้อย่างแน่นอน

 

แนวข้อสอบทันสมัยพร้อมเฉลยละเอียดเสริมแนวคิดเพื่อสร้างความเข้าใจในการหาคำตอบ

 

สารบัญ

แนวข้อสอบเข้า ม.4 (คณิตศาสตร์) ชุดที่ 1
แนวข้อสอบเข้า ม.4 (คณิตศาสตร์) ชุดที่ 2
แนวข้อสอบเข้า ม.4 (คณิตศาสตร์) ชุดที่ 3
แนวข้อสอบเข้า ม.4 (คณิตศาสตร์) ชุดที่ 4
แนวข้อสอบเข้า ม.4 (คณิตศาสตร์) ชุดที่ 5
แนวข้อสอบเข้า ม.4 (คณิตศาสตร์) ชุดที่ 6
แนวข้อสอบเข้า ม.4 (คณิตศาสตร์) ชุดที่ 7
แนวข้อสอบเข้า ม.4 (คณิตศาสตร์) ชุดที่ 8
แนวข้อสอบเข้า ม.4 (คณิตศาสตร์) ชุดที่ 9
แนวข้อสอบเข้า ม.4 (คณิตศาสตร์) ชุดที่ 10
แนวข้อสอบเข้า ม.4 (คณิตศาสตร์) ชุดที่ 11

 

หนังสือเล่มนี้ : จัดรูปเล่มอ่านง่าย สบายตา