ติวคณิตเพิ่มคะแนน ป.1

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของเหตุผล  กระบวนการคิด  และการแก้ปัญหา เสริมสร้างให้เด็กเป็นคนมีเหตุผล  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยให้เด็กมีวิธีในการจัดการและรับมือกับปัญหาในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ได้อย่างสนุกสนานไม่น่าเบื่อ ท้าทายความสามารถ และคุณครูหรือพ่อแม่ผู้ปกครองยังสามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการเรียนการสอนหรือใช้ติวให้เด็กได้โดยไม่ยาก

 

ตะลุยแบบฝึกแบบหลากหลาย จัดเต็ม แน่นทุกบท เฉลยละเอียดเพื่อกำจัดจุดอ่อนที่ไม่เข้าใจ พัฒนาทักษะการคิดโจทย์ให้แม่นยำ รวดเร็ว ใช้ติวสอบเพิ่มคะแนนได้ตลอดทั้งปีการศึกษา

 

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0 
บทที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 10
บทที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10 
บทที่ 4 จำนวนนับ 11 ถึง 20 
บทที่ 5 การบวก การลบจำนวนนับไม่เกิน 20 
บทที่ 6 แผนภูมิรูปภาพ 
บทที่ 7 การวัดน้ำหนัก
บทที่ 8  การบอกตำแหน่งและอันดับที่ 
บทที่ 9  รูปเรขาคณิต 
บทที่ 10 จำนวนนับ 21 ถึง 100 
บทที่ 11 การวัดความยาว 
บทที่ 12 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100
บทที่ 13 การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 
บทที่ 14 โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : การจัดวางเนื้อหาอ่านง่าย สบายตา ภาพประกอบสวยงามเหมาะสมกับวัย