สรุปเข้ม+ข้อสอบ ป.5 (8 วิชา)

เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านวิชาการนักเรียน ชั้น ป.5 ให้เข้มข้นขึ้น โดยสรุปเนื้อหาละเอียด ครบทุกวิชาสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ - สังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม - ศิลปะ - สุขศึกษาและพละศึกษา  

 

โดยเนื้อหาตรงตามหลักสูตร เข้าใจง่าย พร้อมด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลายในแต่ละบท เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ พร้อมรูปภาพการ์ตูนประกอบสวยงามสนุกสนาน พร้อมแนวข้อสอบท้ายเล่ม ให้น้องๆ นักเรียนได้สามารถลองฝึกทำข้อสอบจริง

 

ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ล่าสุด ครบทุกวิชาสาระการเรียนรู้  ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 เน้นแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบจริง ให้เด็กเตรียมความพร้อมในการเพิ่มคะแนนและสอบเลื่อนชั้น

 

รายชื่อ 8 วิชาในเล่มนี้

ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ - สังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม - ศิลปะ – สุขศึกษาและพละศึกษา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ล่าสุด ครบทุกวิชาสาระการเรียนรู้  ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560  พร้อมแนวข้อสอบใหม่กว่า 300 ข้อ