เตรียมสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ อัปเดตปี 64-65

แนวข้อสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 1 ทั้งหมด 8 ชุด

 

สารบัญ

แนวข้อสอบ PAT 1 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ PAT 1 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ PAT 1 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ PAT 1 ชุดที่ 4
แนวข้อสอบ PAT 1 ชุดที่ 5
แนวข้อสอบ PAT 1 ชุดที่ 6
แนวข้อสอบ PAT 1 ชุดที่ 7
แนวข้อสอบ PAT 1 ชุดที่ 8

 

หนังสือเล่มนี้ได้รวมแนวข้อสอบ PAT 1 พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ