สรุปลัด เตรียมสอบ PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)

สรุปเนื้อหาเพื่อสอบ PAT 5 ตามเกณฑ์การสร้างข้อสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู พร้อมแนวข้อสอบ + เฉลยละเอียด

 

สรุปเนื้อหาเพื่อสอบ PAT 5 พร้อมแนวข้อสอบ + เฉลยละเอียด

 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความสามารถทั่วไปด้านการคิดเพื่อการเรียนรู้
ส่วนที่ 2 สมรรถนะ และคุณสมบัติของความเป็นครู
ส่วนที่ 3 ความรู้ทั่วไปในความเป็นครู
ส่วนที่ 4 ความรู้รอบตัว และสถานการณ์ทั่วไป

 

สรุปเนื้อหาเพื่อสอบ PAT 5 ตามเกณฑ์การสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู พร้อมแนวข้อสอบ + เฉลยละเอียด