Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Jan 11, 2021

ติวสอบ คณิตศาสตร์ ม.2 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ)

หนังสือ  ติวสอบ คณิตศาสตร์ ม.2 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ) เล่มนี้ จะช่วยให้น้องๆ ได้เตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวเรียน และสอบในระดับชั้น ม.2 ประกอบด้วยเนื้อหาและแนวข้อสอบมากกว่า 400 ข้อ โดยฝึกทำจากโจทย์พื้นฐานไปจนถึงโจทย์ประยุกต์ เพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกคิดและทำโจทย์หลากหลาย โดยมีเฉลยที่ละเอียดสามารถตรวจคำตอบได้ด้วยตนเอง

เหมาะสำหรับนักเรียนใช้เตรียมตัวสอบข้อสอบพื้นฐานในระดับชั้น ม.2 ไปจนถึงการสอบแข่งขันทักษะวิชาคณิตศาสตร์ของสนามแข่งขันต่างๆ และสอบสมาคมคณิตศาสตร์

เตรียมความพร้อม ฝึกทำโจทย์ ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

 

สารบัญ

บทที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
บทที่ 3 ปริซึมและทรงกระบอก
บทที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต
บทที่ 5 สมบัติของเลขยกกำลัง
บทที่ 6 พหุนามและการแยกตัวประกอบพหุนาม
บทที่ 7 ความเท่ากันทุกประการ
บทที่ 8 สถิติ
บทที่ 9 เส้นขนาน
บทที่ 10 การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม

 

เนื้อหาสรุปเข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกสนามสอบ แนวข้อสอบพื้นฐาน สอบเลื่อนระดับในโรงเรียน ไปจนถึงข้อสอบประยุกต์สนามแข่งขันต่างๆ และสอบแข่งขันของสมาคมคณิตศาสตร์ รวมแนวข้อสอบมากกว่า 400 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ