Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Jan 28, 2021

ปลดล็อก วิเคราะห์แนวข้อสอบ PAT 2 เคมี

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อจำลองรูปแบบข้อสอบ PAT 2 เคมี ให้เสมือนจริง โดยอ้างอิงจากสถิติการออกข้อสอบมากกว่า 10 ปี แล้วนำมาวิเคราะห์ แบ่งจำนวนข้อสอบ ลักษณะโจทย์  ตามเนื้อหาและจำนวนข้อที่ออกในแต่ละปี 

 

จากนั้นนำมาสรุปให้น้องๆ ได้ใช้ประกอบการเตรียมตัวและไม่เสียเวลาจนเกินไป โดยจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ คือการวิเคราะห์ข้อสอบ PAT 2 เคมี พร้อมทั้งแนะนำวิธีในการเตรียมตัวอ่านหนังสือและแบ่งเวลาในการทำข้อสอบ ในส่วนของตัวอย่างข้อสอบได้จัดทำขึ้น 8 ชุด ชุดละ 30 ข้อ ตามระดับความง่าย ยากให้น้องๆ ได้ลองฝีมือและตรวจสอบความพร้อมก่อนเจอข้อสอบจริงนอกจากนี้ยังมีเฉลยละเอียด ทริก ข้อควรระวัง ช่วยให้การทำโจทย์ของน้องๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

หนังสือวิเคราะห์ข้อสอบ + แนวข้อสอบ PAT 2 เคมี พร้อมเฉลยละเอียด โดยแบ่งข้อสอบตามระดับความง่ายยาก 8 ชุด  รวมข้อสอบมากกว่า 200 ข้อ

 

สารบัญ

วิเคราะห์ข้อสอบ PAT 2 เคมี
แนวข้อสอบชุดที่ 1 + เฉลย
แนวข้อสอบชุดที่ 2 + เฉลย
แนวข้อสอบชุดที่ 3 + เฉลย
แนวข้อสอบชุดที่ 4 + เฉลย
แนวข้อสอบชุดที่ 5 + เฉลย
แนวข้อสอบชุดที่ 6 + เฉลย
แนวข้อสอบชุดที่ 7 + เฉลย
แนวข้อสอบชุดที่ 8 + เฉลย

 

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือเล่มนี้

- วิเคราะห์ข้อสอบ สถิติการออกข้อสอบ PAT2 เคมี เพื่อรวบรวมแนวข้อสอบมากกว่า 10 ปี
- แนวข้อสอบ PAT 2 เคมี 8 ชุด ชุดละ 30 ข้อ โดยแบ่งตามระดับความง่ายยาก
- พร้อมเฉลยละเอียด หลักการคิด ข้อควรระวัง โน้ต