ติวคณิตเพิ่มคะแนน ป.6

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของเหตุผล  กระบวนการคิด  และการแก้ปัญหา เสริมสร้างให้เด็กเป็นคนมีเหตุผล  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยให้เด็กมีวิธีในการจัดการและรับมือกับปัญหาในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ได้อย่างสนุกสนานไม่น่าเบื่อ ท้าทายความสามารถ และคุณครูหรือพ่อแม่ผู้ปกครองยังสามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการเรียนการสอนหรือใช้ติวให้เด็กได้โดยไม่ยาก

 

ตะลุยแบบฝึกแบบหลากหลาย จัดเต็ม แน่นทุกบท เฉลยละเอียดเพื่อกำจัดจุดอ่อนที่ไม่เข้าใจ พัฒนาทักษะการคิดโจทย์ให้แม่นยำ รวดเร็ว ใช้ติวสอบเพิ่มคะแนนได้ตลอดทั้งปีการศึกษา

 

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
บทที่ 2 ตัวประกอบของจำนวนนับ
บทที่ 3 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร
บทที่ 4 ทศนิยม
บทที่ 5 การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม
บทที่ 6 เส้นขนาน
บทที่ 7 สมการและการแก้สมการ
บทที่ 8 ทิศ แผนที่และแผนผัง
บทที่ 9 รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 10 รูปวงกลม
บทที่ 11 บทประยุกต์
บทที่ 12 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
บทที่ 13 สถิติ และความน่าจะเป็นเบื้องต้น
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : การจัดวางเนื้อหาอ่านง่าย สบายตา อธิบายเทคนิคในการหาคำตอบชัดเจน