แนวข้อสอบ NT (National Test) ป.3

เตรียมความพร้อมของน้องๆ ในระดับประถมศึกษาตอนต้น ก่อนลงสนามสอบ NT (National Test) หนึ่งในสนามสอบสำคัญระดับประเทศ ของน้องระดับประถมศึกษา โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาข้อสอบแบบใหม่ล่าสุดให้ใกล้เคียงแนวข้อสอบจริงมากที่สุด ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ ทั้งภาษาไทยและคณิตศาสตร์ พร้อมภาพประกอบ 4 สี ตลอดทั้งเล่ม

 

ปรับปรุงเนื้อหาข้อสอบแบบใหม่ล่าสุด โดยให้ใกล้เคียงแนวข้อสอบจริงมากที่สุด  ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ ทั้งภาษาไทยและคณิตศาสตร์ พร้อมภาพประกอบ 4 สี ตลอดทั้งเล่ม

 

สารบัญ
- ข้อสอบวิชาคณิตศาตร์ชุดที่ 1-10  
- แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1-10  พร้อมเฉลย

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : เล่มแรกในท้องตลาด ที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อสอบแบบใหม่ล่าสุด และใกล้เคียงแนวข้อสอบจริงมากที่สุด  โดยครอบคลุมสาระการเรียนรู้ ทั้งภาษาไทยและคณิตศาสตร์ พร้อมภาพประกอบ  4 สี ตลอดทั้งเล่ม