เตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ภาค ข)

สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบสำหรับสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ภาค ข) รวมถึงสรุปใจความสำคัญสำหรับเตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ภาค ข) พร้อมแนวข้อสอบ

 

สารบัญ

Part 1 ความรู้ความสามารถทั่วไปที่ใช้สอบในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติ
Part 2 ระเบียบและพระราชบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนักวิชาการศึกษาปฏิบัติ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : สรุปใจความสำคัญ อ่านง่าย มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ