Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Jul 9, 2021

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ฉบับ เตรียมสอบโอเนต +เตรียมสอบเข้า ม.4 พร้อมพิชิตคะแนนทุกภาคเรียน

รวมแนวข้อสอบ ม.ต้น อย่างตรงหลักสูตร เอาไว้อย่างครบถ้วน ทุกชั้น ทุกเทอม ตั้งแต่ ม.1  ไปจึงถึง ม.3 และแนวข้อสอบที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา นำมาวิเคราะห์ รวบรวม เรียบเรียง ออกมาเป็นแนวข้อสอบที่ออกสอบจริง ที่สำคัญนำมาใช้งานได้ตั้งแต่ ม.1 จนถึง ม.3 และการสอบโอเนต เข้า ม.4

 

สามารถนำมาใช้ในการสอบได้ทุกสนามสอบ ทั้งสอบเก็บคะแนน สอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ไปจนถึงการสอบครั้งสำคัญๆ ในชีวิตนักเรียนชั้น ม.ต้น ที่จะเพิ่มโอกาสให้ได้คะแนนดีๆ ในทุกการสอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สารบัญ

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.1
เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.1
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.2
เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.2
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.3
เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.3

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : สามารถนำมาใช้ในการสอบได้ทุกสนามสอบ ทั้งสอบเก็บคะแนน สอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ไปจนถึงการสอบ โอเนต และสอบเข้า ม.4