Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Oct 1, 2021

ติวสอบ คณิตศาสตร์ ม.3 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ)

หนังสือ  ติวสอบ คณิตศาสตร์ ม.3 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ) เล่มนี้ มาพร้อมกับแนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.4 ที่จะช่วยให้น้องๆ ได้เตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสอบในระดับชั้น ม.3 และเตรียมสอบเข้า ม.4

 

ประกอบด้วยเนื้อหาและแนวข้อสอบมากกว่า 400 ข้อ โดยฝึกทำจากโจทย์พื้นฐานไปจนถึงโจทย์ประยุกต์ เพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกคิดและทำโจทย์หลากหลาย โดยมีเฉลยอธิบายละเอียดเพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง


เหมาะสำหรับนักเรียนใช้เตรียมตัวสอบข้อสอบพื้นฐานในระดับชั้น ม.3 ไปจนถึงการสอบแข่งขันทักษะวิชาคณิตศาสตร์ของสนามแข่งขันต่างๆ และสอบสมาคมคณิตศาสตร์ รวมถึงการเตรียมความพร้อม ฝึกทำโจทย์ ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

 

หนังสือ ติวสอบ คณิตศาสตร์ ม.3 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ) เล่มนี้ มาพร้อมกับแนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.4 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวน และเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น ด้วยข้อสอบพื้นฐานไปจนถึงข้อสอบประยุกต์ และการเฉลยข้อสอบที่ละเอียดเป็นขั้นตอนช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

 

สารบัญ

บทที่ 1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
บทที่ 2 การแยกตัวประกอบพหุนาม
บทที่ 3 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
บทที่ 4 ความคล้าย
บทที่ 5 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
บทที่ 6 สถิติ
บทที่ 7 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
บทที่ 8 วงกลม
บทที่ 9 พีระมิด กรวย และทรงกลม
บทที่ 10 ความน่าจะเป็น
บทที่ 11 อัตราส่วนตรีโกณมิติ
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เข้า ม.4

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้

เนื้อหาสรุปเข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกสนามสอบ แนวข้อสอบพื้นฐาน สอบเลื่อนระดับในโรงเรียน
ไปจนถึงข้อสอบประยุกต์สนามแข่งขันต่างๆ

 

ข้อสอบแข่งขันของสมาคมคณิตศาสตร์ และแนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.4 รวมแนวข้อสอบมากกว่า 400 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ